Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Complan Spółka Jawna Tomasz Głuszko Dariusz Pacyna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 19/2, NIP: 8961407184. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem wskazanym powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  office@complan.pl, zwana w dalszej części Polityki „Spółką”

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Administrator Danych przetwarza dane użytkowników strony Internetowej
w następujących celach:

 1. odpowiedzi na wysłanego maila w sprawie wskazanej przez użytkownika – podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO który pozwala Administratorowi na realizację uzasadnionego interesu jakim jest odpowiedź na otrzymaną korespondencję, oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO który pozwala na przetwarzanie danych na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 2. archiwalnym lub dowodowym – który polega na zabezpieczaniu korespondencji w celu wykazaniu lub zaprzeczeniu określonych twierdzeń, podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO który pozwala Administratorowi na realizację uzasadnionego interesu jakim jest ochrona lub dochodzenie roszczeń,
 3. spełniania obowiązków wynikających z RODO, podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO PRZETWARZANIA

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W razie zaistnienia potrzeby dane Użytkowników mogą być przekazane firmie hostingowej oraz dostawcy oprogramowania pocztowego, a także firmie świadczącej usługi księgowe i prawne.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane użytkowników nie są przekazywane do Państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator Danych przetwarza dane przez następujące okres czasu:

 1. dane które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f – będą przetwarzane do czasu ustania przydatności lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
 2. dane które są przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c będą przetwarzane zgodnie
  z okresem wynikającym z przepisów prawa
 3. dane które są przetwarzane w związku z żądaniem osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO będą przetwarzane do czasu ustania przydatności lub do czasu zawarcia umowy.

VI. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 Osobom których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do danych osobowych
 2. sprostowania danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. sprzeciwu wobec danych osobowych
 6. przenoszenia danych osobowych

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważacie Państwo, że Administrator Danych przetwarza dane niezgodnie
z obowiązującym prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII.WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania może uniemożliwić Administratorowi odpowiedzi na zadane pytania lub podjęcie innych czynności o które wnosi Użytkownik.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.